พลังงานไฟฟ้าไร้สาย เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแห่งอนาคต

176

เทคโนโลยีแบบไร้สายที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในปัจจุบัน เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต และสัญญาณมือถือ ที่ช่วยให้เราสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารต่างๆและติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วแม้จะอยู่กันคนละซีกโลกก็ตาม และในอนาคตอันใกล้นี้เราคงจะมีโอกาสได้ใช้ พลังงานไฟฟ้าไร้สาย ที่ไม่ต้องอาศัยสายไฟในเชื่อมต่อสำหรับการส่งพลังงานไฟฟ้าไปตามที่ต่างๆ

เรื่องของพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายนี้คืออะไร บทความนี้มีรายละเอียดให้คุณติดตามอ่านดังนี้

พลังงานไฟฟ้าไร้สาย คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร?

พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย คือ การส่งพลังงานไฟฟ้าไปตามสถานที่ต่างๆโดยไม่ต้องใช้สายไฟฟ้า โดยจะอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทน และมีเสาอากาศคอยรับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วทำการเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ก่อนที่จะส่งไปยังที่ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันประเทศนิวซีแลนด์กำลังพัฒนาในเรื่องนี้อยู่

ความจริงแล้วเรื่องของพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายนี้มีการคิดค้นกันมาตั้งแต่ 140 ปี ที่แล้ว โดยผู้คิดค้นก็คือ นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla) ซึ่งเป็นบุคคลที่คิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับให้เราได้ใช้ไฟฟ้ากันอย่างสว่างไสวทั่วบ้านทั่วเมืองในทุกวันนี้ แต่ในสมัยนั้นด้วยเทคโลยีที่ยังไม่พร้อมและข้อจำกัดหลายอย่างจึงทำให้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาในเรื่องพลังงานไฟฟ้าไร้สายเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน

ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า เรโซแนนซ์ (Resonance) โดยอาศัยการแพร่กระจายของสนามแม่เหล็กไว้ในอากาศ และทำการสร้างเครื่องกำหนดความถี่เรโซแนนซ์ขึ้นมา ซึ่งเครื่องนี้จะมีลักษณะเป็นขดลวดไฟฟ้าซึ่งมันจะเหนี่ยวนำทำให้สามารถเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้และหากว่ามีพลังงานไฟฟ้าในขดลวดเราก็ไม่จำเป็นต้องมีสายไฟในการเชื่อมต่อเพื่อที่จะได้พลังงานไฟฟ้ามา ถ้าเรามีการนำเครื่องกำหนดความถี่เรโซแนนซ์มาไว้ภายในบริเวณบ้านที่มีสนามแม่เหล็ก มันจะสามารถเหนี่ยวนำจนเกิดไฟฟ้าที่สามารถให้แสงสว่างแก่บ้านเรือนได้ โดยไม่ต้องมีสายไฟหรือสวิตช์ไฟให้ยุ่งยาก ซึ่งการสร้างพลังงานไฟฟ้าลักษณะนี้มันก็คล้ายๆกับระบบสื่อสารไร้สารในปัจจุบันนี่แหละ

และเมื่อไม่นานมานี้ประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้พัฒนาในเรื่องพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายอยู่เช่นเดียวกัน พัฒนาโดยการใช้ Rectenna มาเป็นเสาอากาศที่ใช้ในการรับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วทำการเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ก่อนส่งไปยังที่ต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับหากมีพลังงานไฟฟ้าไร้สาย

  • มีความปลอดภัยมากกว่าระบบเดิมที่จะต้องใช้สายไฟฟ้าทองแดงในการส่งพลังงานไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนต่างๆ
  • มีภูมิทัศน์ต่างๆที่สวยงามมากขึ้นกว่าเดิม ไม่มีสายไฟโยงระเกะระกะพันกันให้วุ่นวาย
  • ประหยัดงบประมาณ เช่น หากต้องการนำสายไฟฟ้าลงดินจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก แต่ถ้าเรามีพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายก็ไม่จำเป็นต้องมีสายไฟ จึงไม่ต้องเปลืองงบประมาณในส่วนนี้

หากมีการนำเอาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอนาคต ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเดิม แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย