8 สิ่งควรทำในวันสงกรานต์ เมื่อทำแล้วดวงจะเฮงขึ้น

11

วันสงกรานต์ หรือ “วันขึ้นปีใหม่” ของไทย เทศกาลที่สืบทอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันมายาวนานในวันสงกรานต์นี้ เพราะเชื่อว่าทำแล้วชีวิตจะดี รุ่งเรือง หมดทุกข์หมดโศก มาดูกิจกรรมใดบ้างที่ควรทำในวันสงกรานต์หากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น

1.ทำบุญตักบาตร 

ถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเอง และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ การเตรียมอาหารเพื่อไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันสงกรานต์ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่ยุคสมัยก่อน 

2.สรงน้ำพระ 

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่เป็นการอวยพรปีใหม่ ซึ่งน้ำที่ใช้สรงนั้นจะเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำที่ถูกผสมจากน้ำอบก็ได้เช่นกัน การสรงน้ำพระนั้นมีความเชื่อว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงของวันเริ่มต้นปี 

3.ก่อเจดีย์ทราย 

มีความเชื่อว่าการที่ทรายวัดติดเท้าออกไปจะเป็นบาป การขนทรายเข้าวัดจึงเป็นเหมือนการล้างบาปไปในตัว จึงเกิดประเพณีก่อกองทราย บางความเชื่อว่าจะนำโชคลาภ ความเจริญ เงินทองไหลมาเทมา  

4.การปล่อยนกปล่อยปลา 

เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไป ให้มีแต่ความสุขความสบายในวันขึ้นปีใหม่ไทย  

5.การบังสุกุลอัฐิ 

เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ มักจะทำในวันใดวันนึง 13-15 เมษายน หรือทำวันเดียวกับวันที่สรงน้ำพระ โดยหากเก็บรักษาอัฐิไว้ในบ้านก็จะนิมนต์พระมาบังสุกุลที่บ้าน หรือใช้วิธีนำอัฐิไปรวมกันที่วัดและให้พระทำพิธี  

6.รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 

เป็นการอวยพรให้ผู้ใหญ่ นิยมใช้น้ำลอยดอกมะลิ รดที่มือของท่าน แล้วผู้ใหญ่จะให้ศีลให้พร แล้วให้ผ้าถุง ผ้าขาวม้ามอบให้ท่าน 

7.ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ 

คือการไปขอคำอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และขอขมาไม่ว่าจะทำผิดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หากได้ล้างเท้าขอขมาต่อท่านแล้ว และได้รับพรเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง 

8.ทำความสะอาดบ้านเรือน 

เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ โดยคนโบราณเชื่อกันว่าการทำความสะอาด จะช่วยให้สิ่งที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาหมดไป และจะทำให้หมดทุกข์หมดโศก เริ่มต้นใหม่ปีใหม่ได้ดีกว่าเดิมอีกด้วย 

วันสงกรานต์ เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน ถือว่าเป็นวันดีที่จะได้เริ่มชีวิตใหม่ ได้ทำบุญ ได้รับพรจากผู้ใหญ่ ได้พบปะญาติพี่น้อง ทำสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ ชีวิตจะได้รุ่งเรือง จิตใจจะได้ผ่องใส พร้อมเริ่มต้นรับสิ่งใหม่ๆ