เมนส์ไม่มา เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

101

เมนส์ไม่มา ถือเป็นอาการที่น่าปวดหัว และเป็นกังวลสุด ๆ สำหรับผู้หญิงเพราะบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพ และตั้งครรภ์ โดยสาเหตุก็มาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ระดับฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนไป โดยสาเหตุก็จะมีที่พบได้บ่อย กับพบได้ไม่บ่อย หรือพบน้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สาเหตุของ เมนส์ไม่มา ที่พบได้ทั่วไป

ตั้งครรภ์ – เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด ดังนั้นหากประจำเดือนขาดประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก็ควรตรวจให้แน่ใจ

วัยทอง – เหตุนี้เป็นไปตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่มักจะพบในผู้หญิงที่มีอายุ 45 -55 ปีขึ้นไป

ฮอร์โมนไม่สมดุล – สาเหตุนี้อาจจะมาจากเป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองหรือต่อมไทรอยด์ รวมไปถึงระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำ หรือระดับเทสโทสเตอโรนสูงมากเกินไป

น้ำหนักตัวเพิ่มหรือลดมากเกินไป – ผู้ที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรืออ้วน ร่างกายจะผลิตเอสโตรเจนมากเกินไปซึ่งส่งผลต่อรอบเดือน ส่วนผู้ที่น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วมักจะมาจากการทานอาหารที่น้อย ร่างกายจึงไม่มีสารอาหารไปกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนที่ทำให้ไข่ตกประจำเดือนจึงไม่มา

ออกกำลังกายมากเกินไป – การออกกำลังกายที่หนักหักโหมมากไปทำให้ร่างกายสูญเสียไขมันที่มาก และรวดเร็วจึงส่งผลต่อระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับรอบเดือน

เกิดจากความเครียด – สาเหตุนี้อาจจะทำให้ประจำเดือนมามากไป หรือน้อยไป รวมไปถึงไม่มาเลย และยังรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงก่อนที่ประจำเดือนจะมาอีกด้วย

การทานยาคุมกำเนิด – การทานยาคุมที่มีโปรเจสเตอโรนอย่างเดียว ยาคุมแบบฉีด หรือห่วงอนามัยชนิดที่มีฮอร์โมน ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาได้ แต่หากหยุดทานยา หรือเปลี่ยนยาประจำเดือนก็จะกลับมาเป็นปกติ

ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ –สาเหตุนี้จะทำให้ไข่ไม่ตก ส่งผลให้ประจำเดือนไม่มา

สาเหตุ เมนส์ไม่มา ที่พบได้น้อย

สาเหตุหลัก ๆ จะเป็นปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาได้เช่น รังไข่เสื่อม รังไข่หยุดทำงาน ท้องนอกมดลูก โรคลำไส้แปรปรวน วัณโรค โรคตับ เบาหวาน อวัยวะเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เกิดความผิดปกติ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือสาเหตุ เมนส์ไม่มา หรือมาผิดปกติ ดังนั้นหากมีอาการเหล่านี้ควรไปปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อทำการรักษา ซึ่งอาการประจำเดือนผิดปกติสามารถรักษาให้หายได้โดยจะรักษาตามอาการ และสาเหตุ ส่วนการป้องกันเบื้องต้นก็ควรดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำในระดับที่พอเหมาะ ก็จะทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติได้