โรคอารมณ์สองขั้วหลังคลอด (ไบโพลาร์) เกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมือ

112

สำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตเป็นแม่คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะถ้าหากเป็นคุณแม่มือใหม่นั้นจะต้องพบเจอกับความเครียดในการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดหลายอย่าง ต้องอดหลับอดนอนบ่อยครั้งเพื่อตื่นมาดูลูกกลางดึก จึงส่งผลให้เกิดความเครียดและอาจจะพัฒนาจนกลายเป็นโรคทางจิตขึ้นได้อย่างเช่น โรคอารมณ์สองขั้วหลังคลอด ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้

โรคอารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์) คืออะไร?

โรคอารมณ์สองขั้ว หรือโรคไบโพลาร์ (bipolar disorder) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางอารมณ์ คือจะมีการเปลี่ยนแปลงสลับไปมาระหว่าง 2 อารมณ์อยู่บ่อยๆ โดยจะมีช่วงที่เป็นอารมณ์ซึมเศร้าสลับกับช่วงอารมณ์ดี หรืออาจจะมีความก้าวร้าวหรือหงุดหงิดมากผิดปกติ ระยะเวลาที่เป็นแต่ละช่วงนั้นอาจกินเวลาเป็นสัปดาห์หรืออาจจะนานเป็นเดือนก็ได้ ทั้งนี้จะมีช่วงอารมณ์ที่เป็นปกติสลับกับอาการไบโพลาร์ด้วย

โรคอารมณ์สองขั้วหลังคลอด เกิดจากอะไร?

สุขภาพทางจิตของคุณแม่หลังคลอดนั้นอาจมีอารมณ์ที่แปรปรวนไปอันเนื่องมาจากฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากคลอดบุตร แต่ละคนนั้นจะมีอาการมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไป สำหรับโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์นั้น ปัจจัยในส่วนเคมีในสมอง และพันธุกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถทำให้เกิดโรคนี้ได้

หากคุณเคยเป็นไบโพลาร์ โรคจิตเภท และซึมเศร้าหลังคลอดมาก่อน หรือคนในครอบครัวเคยเป็นโรคเหล่านี้ คุณก็มีโอกาสเป็นอารมณ์สองขั้วหลังคลอดได้มากขึ้น ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมรอบตัวและพันธุกรรมมีส่วนสำคัญที่สามารถส่งผลให้เป็นโรคไบโพลาร์หลังคลอดได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไบโพลาร์หลังคลอด

มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถทำให้เกิดโรคนี้ เช่น เคยเป็นโรคไบโพลาร์มาก่อน, สมาชิกในครอบครัวเป็นไบโพลาร์, เคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอด, ความเครียดสะสม, การอดนอน, ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร เป็นต้น

อาการของโรค

จะมีช่วงของอาการซึมเศร้าสลับไปมากับช่วงที่อารมณ์ดี อาจมีอาการเริ่มต้นของอาการซึมเศร้าหรือคลุ้มคลั่งที่เรียกว่า Hypomania โดย Hypomania และ Mania เป็นอารมณ์ที่คุ้มร้ายของโรคนี้ โดยที่ Mania จะมีความรุนแรงของอาการที่มากกว่า ทำให้เกิดอาการทางจิตต่างๆเกิดขึ้น เช่น เห็นภาพหลอน มีอาการคลุ้มคลั่งและซึมเศร้าอย่างรุนแรง เป็นต้น

การรักษาโรคไบโพลาร์หลังคลอด

หากแพทย์ได้ตัดสินใจจะรักษาโรคนี้ให้กับคุณ แพทย์ที่ให้การรักษาจะพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วย เช่น คุณมีอาการของโรคที่รุนแรงขนาดไหน, คุณตอบสนองต่อการรักษาที่ผ่านมาดีหรือไม่ เมื่อแพทย์รู้ข้อมูลแล้วจะได้วางแนวทางในการรักษาได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนของยาที่ใช้รักษาอาการของโรค ได้แก่ Lamotrigine, Lithium, Quetiapine

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วหลังคลอด ควรตั้งสติก่อน หลังจากนั้นให้ปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ควรหาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคนี้ลงได้