ทิศเทวดา ทิศอันเป็นมงคลต่อการประกอบพิธีต่างๆ

84

ในการจัดงานสำคัญหรือว่างานอันเป็นมงคลต่างๆ เราจะต้องหาฤกษ์งามยามดีให้เหมาะกับวันสำคัญนั้นๆ นอกจากฤกษ์ยามที่จะต้องดีแล้ว ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรละเลยคือ ทิศเทวดา ที่เป็นทิศที่มีความเป็นมงคลเหมาะกับวันสำคัญ วันที่เป็นมงคลต่างๆ และต้องรู้ถึงทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงด้วย คือ ทิศผีหลวง และทิศหลาวเหล็ก ซึ่งเป็นทิศที่ไม่เป็นมงคล ทิศต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไร ลองมาติดตามอ่านกันในบทความนี้

ทิศมงคล ทิศเทวดา คืออะไร?

เป็นทิศที่มีความเป็นสิริมงคล เวลาจะประกอบพิธีการอันใดที่มีความเป็นสิริมงคล ควรที่จะหันหน้าไปในทิศเหล่านี้ เพื่อให้สิ่งที่ปรารถนาหรือการงานนั้นลุล่วงไปด้วยดี ไม่มีอุปสรรคอันใดมากีดขวาง

ทิศผีหลวง คืออะไร?

ทิศผีหลวง หมายถึง ทิศอันไม่เป็นมงคล เวลาประกอบพิธีต่างๆ หากหันหน้าไปทางทิศนี้ จะทำให้เกิดปัญหา เกิดอุปสรรคต่างๆตามมามากมาย การงานไม่ราบรื่น ไม่มีความเจริญรุ่งเรือง ทำการงานอะไรก็จะพบแต่ความล้มเหลวได้โดยง่าย

ทิศหลาวเหล็ก คืออะไร?

ทิศหลาวเหล็ก หมายถึง ทิศที่จะทำให้เกิดภัยอันตราย จะบั่นทอนกำลังและจิตใจลง มีปัญหาทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้โดยง่าย ไปลงแข่งขันกับคนอื่นหรือเสี่ยงโชคก็จะแพ้ตลอด จะโดนนินทา โดนใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนาๆ หรืออาจจะประสบอุบัติเหตุโดนของมีคม ของแหลม หรืออาวุธต่างๆได้รับบาดเจ็บ

วิธีการดูทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก

คนสมัยก่อนจะใช้วิธีการดูฤกษ์ยามแบบง่ายๆ อย่างการดูทิศผีหลวง และทิศหลาวเหล็ก ก็จะเลือกดูแม่ไก่ที่กำลังกกไข่อยู่ หากแม่ไก่หันหน้าไปทางไหนเพื่อระวังภัยให้กับไข่และตัวแม่ไก่เอง ก็ให้หลีกเลี่ยงทิศนั้นเพราะถือว่าเป็นทิศที่ไม่เป็นมงคล แต่หากมีความจำเป็นจะเดินทางไปทางนั้นจริงๆ ก็ให้อ้อมไปทางอื่นแล้วค่อยวกกลับมาหาสถานที่นั้นๆที่ต้องการจะไป

ทิศมงคล ทิศเทวดา

เทวดาจะอยู่ประจำทิศต่างๆดังต่อไปนี้

 • วันอาทิตย์ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์)
 • วันจันทร์ ทิศตะวันตก (ประจิม)
 • วันอังคาร ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)
 • วันพุธ ทิศใต้ (ทักษิณ)
 • วันพฤหัสบดี ทิศเหนือ (อุดร)
 • วันศุกร์ ทิศตะวันออก (บูรพา)
 • วันเสาร์ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)

ทิศผีหลวง

เป็นทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยง ไม่เหมาะจัดงานพิธีต่างๆ มีผีหลวงประจำทิศต่างๆดังนี้

 • วันอาทิตย์ ผีหลวงเป็นม้าขาว อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)
 • วันจันทร์ ผีหลวงเป็นโค (วัว) อยู่ทิศตะวันออก (บูรพา)
 • วันอังคาร ผีหลวงเป็นราชสีห์ อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
 • วันพุธ ผีหลวงเป็นยักษ์ อยู่ทิศเหนือ (อุดร)
 • วันพฤหัสบดี ผีหลวงเป็นกระบือ (ควาย) อยู่ทิศใต้ (ทักษิณ)
 • วันศุกร์ ผีหลวงเป็นสุกร (หมู) อยู่ทิศตะวันตก (ประจิม)
 • วันเสาร์ ผีหลวงเป็นช้างสาร อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์)

ทิศหลาวเหล็ก

เมื่อเดินทางให้หลีกเลี่ยงทิศหลาวเหล็ก เพราะอาจจะได้รับอันตราย หรือเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งมีทิศต่างๆดังนี้

 • วันอาทิตย์ หลาวเหล็กอยู่ทิศตะวันตก (ประจิม)
 • วันจันทร์ หลาวเหล็กอยู่ทิศตะวันออก (บูรพา)
 • วันอังคาร หลาวเหล็กอยู่ทิศเหนือ (อุดร)
 • วันพุธ หลาวเหล็กอยู่ทิศเหนือ (อุดร)
 • วันพฤหัสบดี หลาวเหล็กอยู่ทิศใต้ (ทักษิณ)
 • วันศุกร์ หลาวเหล็กอยู่ทิศตะวันตก (ประจิม)
 • วันเสาร์ หลาวเหล็กอยู่ทิศตะวันออก (บูรพา)

การจะประกอบพิธีการต่างๆอันเป็นมงคลนั้น ต้องดูฤกษ์ยามให้ดี ประกอบกับต้องปฏิบัติตามทิศอันเป็นมงคลด้วย เพื่อให้งานนั้นๆมีความราบรื่น และประสบผลสำเร็จต่อไป